Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

SEO Tâm Linh rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích những thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập website và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

THÔNG TIN THU THẬP

Khi bạn truy cập website, chúng tôi thu thập một số thông tin về trình duyệt, máy tính và địa chỉ IP của bạn. Đây là thông tin được sử dụng để giúp website hoạt động phù hợp.

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân như tên, email hay địa chỉ.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để:

  • Thực thi các chức năng cơ bản của website
  • Tối ưu hoá website
  • Xử lý các vấn đề kỹ thuật
  • Cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu

BẢO MẬT

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp nhằm ngăn chặn truy cập, sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi thông tin mà chúng tôi thu thập một cách trái phép.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi không bán, trao đổi, cho thuê hoặc cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật hoặc thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách bảo mật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng website sau khi có sự thay đổi có hiệu lực sẽ được coi là đã chấp nhận sự thay đổi.